follow us at Twitter
follow us at Facebook
RSS
A A A
 

Landelijk nieuws archief 2016

23-12-2016
Miranda: urgentie voor de rust van de Dialoog

Wie: Miranda Willems, coördinator Amsterdam in Dialoog van 2012-2015, meegewerkt aan World=U, co-oprichter van Urban Tribes, gespreksleider en trainer voor jongeren en innovatie processen

 

Bewonderaar van de wereld

Ik ben liefhebber van onze planeet in de zin dat ik geef om de schoonheid van de planeet, culturen, mensen. Ik waardeer het exploreren van plekken en ervaringen. Ik ben eigenlijk een bewonderaar van de wereld! Ik heb oprecht interesse in mensen, houd ervan om vrije ruimte te creëren. Juist nu. Met de verkiezing van Trump, Brexit, vluchtelingen, de klimaat urgentie.. één en al urgentie voor de rust van de dialoog.

 

Sociaal duurzaam

Een van de meest rake dialogen heb ik met mijn ervaring gevoerd met bewoners in Amsterdam Noord. In de afgelopen Week van de Dialoog, was onze hoofdvraag: hoe betrekken we jongeren in de aanpak van radicalisering. Thema: verbinding, maak het mee(r)! Welke signalen zijn er in verbinding en radicalisering, gedeelde beeldvorming verrijken en het beoordelingsvermogen versterken. Dat waren dialogen, omdat we de urgentie en de context van conflicten recht in de ogen keken, om voorbij te angst te komen, richting verbinding. Dit mag wat mij betreft vaker gebeuren, omdat we daar om leren gaan met angst, moeilijke gevoelens. Ik geloof dat dit nodig en leerzaam is. Gesprekken met allerlei buurtbewoners aan tafel: Turken, Marrokanen, Syriers. Ook iemand die geradicaliseerd was en weer terug was gekomen, met een persoonlijk verhaal. Het is zo mooi dat je met zó’n eenvoudige methodiek een aanvulling kunt geven op de leiderschapsrol van mensen in de samenleving. Ja, daar borrel ik wel van na, ja! Zeven tafels, drie bijeenkomsten explorerend in Onzichtbare Verhalen.

 

Expressie voor iedereen

Vorig jaar was ik met Nederland in Dialoog betrokken bij de ledenberaden voor de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Dat onderwerp raakte me enorm: omdat deze leden (meer dan 160.000 leden) aan levende lijve ervaren en geloven dat het leven onvoldoende kwaliteit heeft. Het ging over de strategische richting van de stichting en de leden mochten voor het eerst hun mening delen. Het was een heftig onderwerp, en er is een enorme groep mensen met andere ideeën. Ik was onder de indruk van het formaat van de vereniging, maar liefst 160.000 mensen! Wat mij opviel was de belangstelling en betrokkenheid van de leden. Ze waren zo blij dat ze nu expressie konden geven aan hun eigen idee hierover. Dat was nog nooit gedaan in die vereniging. Er was grote belangstelling en de dialoog past, wederom!

 

Bewustzijn voor toekomstige generaties

Ik geloof dat het onze verantwoordelijkheid en de bedoeling is om zorg te dragen voor het welzijn van huidige en toekomstige generaties. Op het moment voel ik de noodzaak om in dit bewustzijn te doen groeien, door deze rol te verduurzamen en te institutionaliseren. Dit doe ik in samenwerking met de WorldConnectors als een van de Earth Charter vrienden. We organiseren ons in een werkgroep richting een Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties. Sociaal, ecologisch, met een duurzame boodschap.

 

Jongeren als gespreksleider opleiden

Wat ik ga doen? is jongeren als gespreksleider opleiden, eind deze maand mogen er weer zeven aan de slag! Ik ben vandaag en morgen bezig als community host in de Impact Hub in Amsterdam en ben met enkele internationale projecten bezig voor de aankomende toekomst. Ik blijf bijdragen aan sociale- en klimatologische innovatie en initiatieven / projecten richting duurzaamheid. Nederland in Dialoog is een ultiem voorbeeld voor mij; in het diverse netwerk, de impact, eenvoud en toegankelijkheid. De sociale intelligentie die je met dialogen ontwikkelt doen elke relatie vooruit gaan. Iedere keer herinner ik me dit weer. Ik ben dankbaar voor de principes in de dialoog.

 

23-12-2016
Mark: vooral vanuit de techniek betrokken

Wie: Mark de Haas, softwareontwikkelaar, bouwde een nieuw inschrijfsysteem voor Nederland in Dialoog.

 

Nieuw inschrijfsysteem

“Ik heb van jongs af aan computers interessant gevonden. Ik heb een studie informatica gedaan en werk als ontwikkelaar aan online techniek en de ‘achterkant’ van verschillende systemen. Mijn vader is betrokken bij Breda in Dialoog en vroeg me een paar jaar geleden of ik een keer wilde helpen met de website. Zo kwam ik in contact met Nederland in Dialoog en daarna heb ik een nieuw inschrijfsysteem opgezet, waar meer dialoogsteden behoefte aan hadden. Dat was leuk, er zaten best wat technische uitdagingen in en mensen van de dialoogsteden zijn er blij mee.“

 

Mooi om vanuit de techniek betrokken te zijn

“Ik ben nog nooit bij een dialoog geweest. Ik ben eigenlijk niet zo’n prater. Ik ben tot nu toe gericht geweest op de ontwikkeling van het systeem, het is niet dat ik het bewust ontloop. Ik vind het vooral mooi om er vanuit de techniek bij betrokken te zijn. Ik weet wat de verschillende dialoogsteden doen maar heb me er eigenlijk nog niet in verdiept.  Het heeft me wel wat meer uren gekost dan ik van tevoren dacht. Ik heb nooit overwogen ermee te stoppen, want als ik zeg dat ik iets doe, vind ik dat ik me er ook aan moet houden.”

 

Doorontwikkelen naar selfservicing

“Wat mooi zou zijn is als veel meer steden zich aan zouden sluiten bij het inschrijfsysteem. Dan zouden we het echt verder door kunnen ontwikkelen,  zodat het echt selfservicing zou kunnen zijn. Er zijn op dit moment nog wel een paar kleine verbeterpuntjes, die wil ik nog aanpassen. En  er zijn nog wel een paar mooie nieuwe features. Maar die zijn ‘nicetohave’. De kerntaken werken! 

15-11-2016
Roelof: Vermenging van culturen, dat is dialoog!

Wie: Roelof Zwaagstra, 40,  actief voor Amersfoort in Dialoog

 

Niet de tegenstellingen belicht, maar de overeenkomsten

“Ik ben iemand die zoveel mogelijk verschillende dingen wil doen. In mijn gezin, met andere mensen, in mijn werk als bidmanager, bij de samenwerking in Amersfoort in Dialoog. Wat mij verder kenmerkt: ik ga graag in op dingen die op mijn pad komen, humor, enthousiasme, concreet aan de slag, puur, generalistisch, verbindingen maken.

Ik kwam twee jaar geleden een bestuurslid van Amersfoort in Dialoog tegen tijdens een project, en zij vroeg mij of ik actief wilde worden bij de stichting. Op dat moment stond ik daar niet echt voor open. Later ben ik erover na gaan denken. Ik wilde iets doen in en voor Amersfoort en de dialoog sprak mij aan. Het klinkt misschien gek maar een dialoog heeft voor mij meer waarde dan bijvoorbeeld een politieke discussie, omdat het niet de tegenstellingen belicht, maar de overeenkomsten.”

 

Vermenging van culturen

Vorig jaar, zaterdag 14 november, had ik een dialoog. Dit was de dag nadat ik de hele nacht voor de TV had gezeten vanwege de aanslagen in Parijs. Nog voor de dialoog goed en wel begon, begon ik erover dat ik nog helemaal bezig was met Parijs. Toevallig zat er iemand aan tafel die net terug was en vlakbij dat voetbalstadion logeerde bij vrienden. Tevens waren er ook een aantal Syriërs aangeschoven aan tafel. En laat het thema die middag zijn ‘Wat betekent voor jou?” Hoe mooi is dat?! Meteen ging het erover wie belangrijk voor je zijn als er een dreigende situatie is. Een ieder aan tafel gaf aan dat het gaat om de mensen die heel dichtbij je staan, vooral het gezin. Er was een openheid in het gesprek. Het ging over verdeelde families, momenten van vroeger. Het was zo’n mooi, warm, geweldig gesprek, waar ik nog kippenvel van krijg. Na de dialoog liepen we met zijn allen naar buiten, en toevallig was de intocht van Sinterklaas gaande. Toen hebben we met zijn allen naar de Sint staan kijken. Vermenging van culturen zonder discussie. Dát is voor mij de dialoog”.

 

Elkaar leren kennen

“Ik wens heel veel andere mensen ook toe dit mee te maken. Mijn droom is dat we elkaar zoveel mogelijk leren kennen, nog meer inzicht krijgen in andere mensen en culturen, en dat daardoor een nieuwe cultuur ontstaat. Je hoeft het niet met alles eens te zijn. Als al die 150.000 mensen van Amersfoort met al hun verschillende achtergronden elkaar al zouden leren kennen!”

 

Website bijwerken

“Met de stichting Amersfoort in Dialoog gaan we concreet toewerken naar samenwerken met andere stichtingen en organisaties vanuit diverse culturen. En zelf ga ik vandaag weer aan de slag, kijken of alle tafels een gespreksleider hebben en de website bijwerken.”

 

31-10-2016
Duurzaam aan de slag en Dialoog

Op 10 november gebruiken op onze werkconferentie over duurzame inzetbaarheid de methode van de dialoog.

 

Wij geloven erin dat je kennis kunt delen en van elkaar kunt leren, ook bij het thema duurzame inzetbaarheid.

Veel kennis is al aanwezig, maar die kennis moet toegankelijk worden voor elkaar.

 

Nederland in Dilaoog traint onze mensen. Daar zijn we blij mee, want op die manier kunnen ook wij een goede dialoog voeren.

 

Meer informatie over Duurzaam aan de slag vind je op www.duurzaamaandeslag.nl.

20-10-2016
Breda doet dit jaar wéér mee!

Op bijzondere locaties door heel Breda zoals bij de ReShare winkel, Hub 88, The Chocolate Company Café, Het Klooster, Foodguerilla en het Mondiaal Centrum gaan stadsgenoten met elkaar aan tafel voor een goed gesprek, met als thema ‘Verbinding, maak het meer’.

 

Ideeën delen
Onder leiding van een getrainde gespreksleider deel je je dromen en ervaringen. Je wordt uitgenodigd om jouw ideeën over verbinding te delen. Verbinding in allerlei vormen, dichtbij of op afstand, met anderen, jezelf of de natuur. Je hoort hoe anderen daarover denken. En je krijgt alle ruimte om te beschrijven wat je zou willen mee(r) maken in verbinding.

 

Open en inspirerend

De dialoogtafels staan op locaties waar mensen maatschappelijke betrokkenheid en inspirerende nieuwe verbindingen belangrijk vinden.
Martijn Borsboom, van Fameus deed eerder mee en stelt dit jaar graag weer een tafel beschikbaar: Het mooie van dat gesprek was dat er een heel open sfeer was, dat mensen geïnteresseerd bleken en dat ook anderen zich durfden uit te spreken: Het was meteen ontwapenend.
Ook Danielle Visser van flexwerkcommunity Hub 88 is enthousiast: Bijzonder vind ik dat allerlei mensen deelnemen aan de dialoog. Echt iedereen is welkom en heeft een bijdrage. Ik herinner me een dialoog waarin we deelnemers aan tafel hadden die vaker niet dan wel welkom waren. Zij bleken zon positieve benadering en een heel ander perspectief te hebben. Enorm inspirerend en waardevol.

 

Deelname is gratis, inschrijven en meer informatie via www.bredaindialoog.nl
Coördinator Breda: Hanneke Beekers, 06 250 558 23, bredaindialoog@gmail.com

06-09-2016
Uitnodiging 'Train de trainer'

Gespreksleiders trainen is een belangrijk onderdeel van de Dialoog, immers de begeleiding van de Dialoog is een voorwaarde voor een goede Dialoog. 

 

De training is bedoeld voor mensen die in hun eigen stad/gemeente trainingen voor Dialoog-gespreksbegeleider willen verzorgen.

 

Wij gaan ervan uit dat iedereen genoeg eigen dialoog-ervaring meebrengt.

De training wordt verzorgd door Julia van der Griendt en Karin Oppelland.

 

Wanneer: 26 september, 10.00-16.30
Waar: Seat2Meat, Utrecht CS, Moreelsepark 65, 3511 EP, Utrecht
Eigen bijdrage: € 40, inclusief lunch, verzorgd door S2M

15-07-2016
Dit jaar ook Dialoog in Reusel

Na persoonlijke positieve ervaringen met de week van de dialoog en het begeleiden van een aantal tafelgesprekken vroeg ik mezelf af waarom dit niet in mijn eigen dorp opzetten?
 Omdat de dialoog in Reusel nog onbekend is, wil ik dit jaar klein starten 1 of 2 tafels, en dan kijken of het volgend jaar uit te bouwen is naar meer tafels. En gezien mijn ervaringen in Tilburg en Oisterwijk moet dat zeker gaan lukken!

 

Diana Kros

 

Voor meer informatie over de Dialoog in Reusel kijk op Facebook of mail!

06-06-2016
Uitnodiging: Opleiding nieuwe coördinatoren

Graag wil ik jullie uitnodigen om je in te schrijven voor de opleiding op 15 juni 2016


Opgave via karin.oppelland@gmail.com.


Op dag verzorgen we opnieuw de opleiding voor nieuwe coördinatoren voor de Dag van de Dialoog.

Als je zelf de coördinatie hebt overgenomen van iemand, dan ben je van harte welkom om aan de training deel te nemen. En als je vanuit de provincie een coördinerende rol vervult, willen we je vragen de coördinatoren die je werft ook bij ons op te laten leiden zodat iedereen die deelneemt vanaf de basis opgeleid kan worden.

Coördinatoren, die al langer werken, maar nog nooit een opleiding hebben gevolgd willen wij ook van harte uitnodigen.

Na afronding van de workshop willen wij graag een overeenkomst met jullie sluiten.

 

Woensdag 15 juni 2016
10:00 uur tot 17:00 uur
Seatst2Meet in Utrecht                         

 

De opzet van de trainingen ontvangen jullie bij inschrijving.

 

Graag tot 15 juni,

 

Hartelijke groet,

Karin Oppelland

Coördinator en directeur Nederland in Dialoog

 

kosten: lunch € 5,- ; bijdrage voor opleiding en materiaal € 25,-

07-04-2016
Zorg verandert - nieuwsbrief

In nieuwsbrief #10 van Zorg Verandert staat onder andere een prachtig interview met Karin Oppelland.
Dit interview hebben we voor jullie op onze eigen website overgenomen. Wil je de rest van de nieuwsbrief ook lezen? Klik dan hier.

 

De winst van een goede dialoog: meer aandacht en begrip voor elkaar

Zorg Verandert gebruikt de dialoog als manier om mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar passende oplossingen binnen de veranderende zorg. Karin Oppelland kent de kracht van een goede dialoog. Als directrice van Nederland in Dialoog weet ze waar ze het over heeft. “Door met elkaar te praten, stel je je open. Je leert te luisteren en de juiste vragen te stellen.” En dat kan tot bijzondere resultaten leiden.

Een goede dialoog is van belang voor elk thema, zo ook de zorg.  Zeker gezien alle veranderingen. “Uiteindelijk heeft iedereen zorg nodig. En je ziet niet altijd wat iemand mankeert,” vertelt Karin. “Door meer begrip te hebben voor elkaar, kan een afwerende houding omslaan in nieuwsgierigheid.”

Ruim honderd gemeentes zijn aangesloten bij Nederland in Dialoog. “We werken nu ook samen met Zorg Verandert. Met onze ervaringen en netwerk kunnen we elkaar goed versterken. Echt een win-winsituatie.”

Vaste methodiek

De dialoog verloopt volgens een vaste methodiek. “In één gesprek doorlopen we met zes à acht deelnemers vier stappen: kennismaken, ervaringen uitwisselen, dromen en doen.” Dit gebeurt overigens onder begeleiding van een getrainde gespreksleider. Deze vertelt vooraf wat de gespreksregels zijn. Hierdoor komt bijvoorbeeld ook iedereen evenveel aan bod. “Gelijkwaardigheid is heel belangrijk,” licht Karin toe. “Het is dus ook geen adviesgesprek met een hulpverlener. De winst zit ’m in de aandacht voor en het luisteren naar elkaar.”

Bijzonder

Met een goed gevoel naar huis, dat lukt. Karin: “Na afloop kunnen deelnemers aangeven wat voor hen nu de eerste stap is en of het gesprek hen heeft geraakt. We krijgen tot nu toe alleen positieve reacties.” Hoe bijzonder een dialoog zelfs kan zijn, ervoer Karin tijdens een bijeenkomst in Rotterdam. “Drie mensen die elkaar niet kenden, bleken iets in de horeca te willen beginnen. Elk nog in de beginfase: de een had net uitgezocht hoe het zat met de Kamer van Koophandel, de ander was met recepten bezig en de derde had al een locatie op het oog. Na afloop van de dialoog besloten ze samen verder te gaan met als resultaat een gezamenlijk restaurant.”