follow us at Twitter
follow us at Facebook
RSS
A A A
 

Landelijk nieuws

23-12-2016
Miranda: urgentie voor de rust van de Dialoog

Wie: Miranda Willems, coördinator Amsterdam in Dialoog van 2012-2015, meegewerkt aan World=U, co-oprichter van Urban Tribes, gespreksleider en trainer voor jongeren en innovatie processen

 

Bewonderaar van de wereld

Ik ben liefhebber van onze planeet in de zin dat ik geef om de schoonheid van de planeet, culturen, mensen. Ik waardeer het exploreren van plekken en ervaringen. Ik ben eigenlijk een bewonderaar van de wereld! Ik heb oprecht interesse in mensen, houd ervan om vrije ruimte te creëren. Juist nu. Met de verkiezing van Trump, Brexit, vluchtelingen, de klimaat urgentie.. één en al urgentie voor de rust van de dialoog.

 

Sociaal duurzaam

Een van de meest rake dialogen heb ik met mijn ervaring gevoerd met bewoners in Amsterdam Noord. In de afgelopen Week van de Dialoog, was onze hoofdvraag: hoe betrekken we jongeren in de aanpak van radicalisering. Thema: verbinding, maak het mee(r)! Welke signalen zijn er in verbinding en radicalisering, gedeelde beeldvorming verrijken en het beoordelingsvermogen versterken. Dat waren dialogen, omdat we de urgentie en de context van conflicten recht in de ogen keken, om voorbij te angst te komen, richting verbinding. Dit mag wat mij betreft vaker gebeuren, omdat we daar om leren gaan met angst, moeilijke gevoelens. Ik geloof dat dit nodig en leerzaam is. Gesprekken met allerlei buurtbewoners aan tafel: Turken, Marrokanen, Syriers. Ook iemand die geradicaliseerd was en weer terug was gekomen, met een persoonlijk verhaal. Het is zo mooi dat je met zó’n eenvoudige methodiek een aanvulling kunt geven op de leiderschapsrol van mensen in de samenleving. Ja, daar borrel ik wel van na, ja! Zeven tafels, drie bijeenkomsten explorerend in Onzichtbare Verhalen.

 

Expressie voor iedereen

Vorig jaar was ik met Nederland in Dialoog betrokken bij de ledenberaden voor de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Dat onderwerp raakte me enorm: omdat deze leden (meer dan 160.000 leden) aan levende lijve ervaren en geloven dat het leven onvoldoende kwaliteit heeft. Het ging over de strategische richting van de stichting en de leden mochten voor het eerst hun mening delen. Het was een heftig onderwerp, en er is een enorme groep mensen met andere ideeën. Ik was onder de indruk van het formaat van de vereniging, maar liefst 160.000 mensen! Wat mij opviel was de belangstelling en betrokkenheid van de leden. Ze waren zo blij dat ze nu expressie konden geven aan hun eigen idee hierover. Dat was nog nooit gedaan in die vereniging. Er was grote belangstelling en de dialoog past, wederom!

 

Bewustzijn voor toekomstige generaties

Ik geloof dat het onze verantwoordelijkheid en de bedoeling is om zorg te dragen voor het welzijn van huidige en toekomstige generaties. Op het moment voel ik de noodzaak om in dit bewustzijn te doen groeien, door deze rol te verduurzamen en te institutionaliseren. Dit doe ik in samenwerking met de WorldConnectors als een van de Earth Charter vrienden. We organiseren ons in een werkgroep richting een Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties. Sociaal, ecologisch, met een duurzame boodschap.

 

Jongeren als gespreksleider opleiden

Wat ik ga doen? is jongeren als gespreksleider opleiden, eind deze maand mogen er weer zeven aan de slag! Ik ben vandaag en morgen bezig als community host in de Impact Hub in Amsterdam en ben met enkele internationale projecten bezig voor de aankomende toekomst. Ik blijf bijdragen aan sociale- en klimatologische innovatie en initiatieven / projecten richting duurzaamheid. Nederland in Dialoog is een ultiem voorbeeld voor mij; in het diverse netwerk, de impact, eenvoud en toegankelijkheid. De sociale intelligentie die je met dialogen ontwikkelt doen elke relatie vooruit gaan. Iedere keer herinner ik me dit weer. Ik ben dankbaar voor de principes in de dialoog.