follow us at Twitter
follow us at Facebook
RSS
A A A
 

WORLD=U jongerendialoog

Nederland in Dialoog is in het najaar van 2011 een partnerschap aangegaan met de Rabobank en WNF.

Het gezamenlijke initiatief heet WORLD=U en richt zich op jongeren tussen de 16 en 22 jaar die door met elkaar in dialoog te gaan over vier mondiale thema's tot lokale activiteiten zullen komen.

 

Wil je in 2013 meedoen kijk op www.worldisu.nl.

Samen kunnen we de wereld veranderen’. Door klein te beginnen, bij jou in de buurt.’ dat is de boodschap van de 200 jongeren die zaterdag 29 september 2012 naar het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht waren gekomen om hun acties voor een betere, duurzame wereld wereldkundig te maken.

In een wervelende show van creatieve, ontroerende en originele acts presenteerden de 19 World=U teams uit het hele land hun plannen en acties voor de lokale aanpak van wereldvraagstukken rond klimaat, voedsel en welvaart&welzijn. Daarmee gaven de jongeren een concreet antwoord op de vraag ‘Wat kun je doen?’ die rapper Mournier uit Helmond inspireerde tot de World=U song die hij vanavond in aanwezigheid van DJ Gregor Salto voor het eerst ten gehore bracht.

Een panel, bestaande uit de initiatiefnemers van World=U: Lieke Verhofstad van Rabobank Foundation, Jeroen Klomp van Wereld Natuur Fonds (WNF), Olga Plokhooij van Nederland in Dialoog (NID) en WNF ambassadeur DJ Gregor Salto, jongerenmarketeer Liliane van Lier en Bas Gadiot van NCDO, reageerde enthousiast op de gepresenteerde acties. Gregor Salto: ‘Geweldig wat jullie allemaal doen. Maak het zichtbaar en betrek daar iedereen in je omgeving bij, dan worden jullie acties zeker een succes.’

 

Een greep uit de 19 frisse ideeën die de jongeren vandaag ten tonele brachten: een groen popfestival, energieopwekkende fitnessapparaten, lichtgevende stoeptegels, een fair trade creditcard en een duurzaam Experience House. Naast lokale acties hebben de jongeren zich ook verdiept in de mogelijkheden voor internationale samenwerking: een landbouwproject in Kenia en een uitwisseling met Rwanda. Deze acties en de ervaringen die de jongeren het afgelopen jaar met elkaar hebben opgedaan vormen de boodschap die een team van 19 jongeren (uit alle groepen 1) in november aan de VN gaan overbrengen. VN-vertegenwoordiger Gabe van Wijk van de Nationale Jongeren Raad gaf het team een belangrijk tip: ‘Wees jezelf en laat de VN-ambassadeurs zien waar je mee bezig bent. Dan bereik je het meest.’

 

Vanaf januari 2012 hebben 250 jongeren tussen de 16 en 24 jaar zich verdiept in onderwerpen als klimaat, voedsel, welvaart en welzijn en wereldburgerschap. De centrale vraag was: waarvoor kan en wil jij in actie komen?Met de steun van experts uit het netwerk van Rabobank, WNF en NID gaan de jongeren hun acties de komende tijd ten uitvoer brengen en verder bekend maken.  

 

Begin 2013 gaat de tweede editie van het World=U programma van start.

Acties WORLD=U 2012

World=U Achterhoek Oost : Asielzoekers & basisschoolleerlingen

Het idee is een uitwisselingsproject met asielzoekers uit het asielzoekerscentrum in Winterswijk en basisschool leerlingen uit groep 6-8 in Winterswijk. Door middel van een aantal workshops willen de jongeren bewustzijn, begrip en wederzijds respect creëren. Hun boodschap: zij verdienen evenveel kansen als wij en andere kinderen.

 

World=U Almere : Plastic walvis

Er drijft een plastic soep in de Atlantische Oceaan ter grootte van Spanje én Frankrijk. Almere staat daarom op tegen plastic gebruik. In samenwerking met de Uitmarkt in Almere organiseerde het team WORLD=U Almere op 8 september een guerrilla-actie. Plastic tassen werd omgeruild voor ecologische. Het plastic afval werd zichtbaar in een groot metalen geraamte van een walvis. Dit wordt nu verwerkt tot een kunstwerk.


World=U Amersfoort : Duurzame creditcard

Het concept is een spel/spaarsysteem dat duurzaam consumeren en handelen stimuleert. Met dit spaarsysteem willen de jongeren consumenten en bedrijven belonen voor bewust en fair consumeren. Bij aankoop van deze producten en diensten worden punten toegekend. In het spaarprogramma worden uitsluitend producten en diensten opgenomen die een bijdrage leveren aan people, planet en profit.

 

World=U Centraal Twente : Energie opwekkende stoeptegels

De jongeren van Centraal Twente hebben het licht gezien en ontwikkelen energieopwekkende stoeptegels. Ze willen de lokale bevolking bewust maken van de energie die je zelf kan opwekken. Het kan op diverse plekken, op diverse manieren. Met eigen bewegingen zelf energie opwekken!

 

World=U Eindhoven - Veldhoven : Durf te doen!
Door de toenemende individualisering in de maatschappij wordt het verbinden van mensen steeds belangrijker. De jongeren creëren daarom interactie en geluksmomenten door mensen elkaar te laten helpen. Dit gebeurt door de organisatie van ‘Durf te Doen dagen’ in samenwerking met lokale instellingen. De jongeren willen zo sneeuwbaleffect van positieve hulpacties in gang zetten.


World=U Goeree-Overflakkee : Klimaat neutraal Experience House
Jongeren in de provincie Zuid-Holland willen duurzame inzichten delen en bekendheid geven in hun lokale omgeving via een klimaatneutraal Experience House. De kennis en inzichten die ze opdeden met World=U willen ze bij elkaar brengen om hun lokale omgeving bewust te maken van de lokale klimaatissues en mogelijkheden.

 

World=U Helmond : Helmondse Ideeën Bank
Om laagdrempelig meer bekendheid te geven aan de thema's van World=U zetten de jongeren van Helmond een ideeënbank neer in de stad. Door plaatsing van een interactieve bank, maken zij tips en ideeën rondom de thema’s toegankelijk.

World=U West Friesland : Weet wat je eet
Een lesprogramma voor groep 5-6 om hen bewust te maken van de rol van voedsel in hun leven. Kinderen hebben naar hun mening geen idee over waar hun voedsel vandaan komt. Zij willen kinderen laten zien waar hun voedsel vandaan komt en wat ermee gebeurt van A tot en met Z.

 

World=U IJsseldelta : Can we change the world? Yes we can!

Voor deze groep voelde World=U als een reis die zijn weerga niet kent. De belangrijkste ontdekking was de kracht van de dialoog. In een groep is het soms moeilijk om tot een gezamenlijk besluit te komen, maar door naar elkaar te luisteren, kregen alle deelnemers de mogelijkheid hun meningen te uiten. Deze werden vervolgens samengevoegd tot één krachtige boodschap: Can we change the world? Yes we can. Can I change the world? Yes, you can! Dus geen actie maar de ontdekking dat je als individu of als kleine groep de wereld al kan veranderen door de dialoog met elkaar aan te gaan.

World=U Rijk van Nijmegen : Fit energie opwekken
De jongeren onderzoeken de mogelijkheden om iets te doen met alle energie die in fitnesscentra door eigen lichamen worden opgewekt maar waar niets mee wordt gedaan. Tijd voor een groen doe-het-zelf-pakket. De jongeren werken nu aan een pakket voor fitness scholen waarmee zij op simpele wijze accu’s en dynamo’s op hun fitnessapparaten kunnen aansluiten.

 

World=U Rijnstreek : De stoute schoen, om goed te doen
Het actieplan is om een platform te creëren voor lokale jongeren waarbij zij gemakkelijk een maatschappelijke stage op maat kunnen uitzoeken. Zij geloven namelijk dat maatschappelijke stages erg veel waarde hebben en deze niet verloren mogen gaan door het gebrek aan informatie. Daarom willen zij het voor jongeren zo gemakkelijk mogelijk maken om echt een passende stage aan te bieden waar zij ook echt hun lessen uit kunnen halen.

 

World=U Salland : Salland laat ze vliegen
Frituurvet wordt bij de consument veelal weggegooid. Beschouwd als afval. Terwijl het helemaal geen afval is, maar nog een hele toekomst voor zich heeft als biobrandstof! World=U Salland wil de consument hiervan bewust maken, en zorgen dat de consument het gaat inleveren in de buurt.

 

World=U Sint-Oedenrode - Schijndel : Benefietdiner

In de wereld is de voedselongelijkheid steeds groter geworden. Maar ook in de naaste omgeving gooien gezinnen dagelijks voedsel weg, terwijl een gezin op de hoek van de straat wekelijks een voedselpakket moet ophalen bij de voedselbank. Om hier aandacht voor te vragen willen de jongeren eind 2012 een benefietdiner organiseren, waarbij maaltijden geserveerd worden met voedsel dat anders weggegooid zou worden wegens overschot of de houdbaarheidsdatum passeren.

 

WORLD=U Tilburg : Openbare animatie tegen afval

Afval is een probleem volgens de jongeren in Tilburg. Via geprojecteerde animaties over het afvalprobleem in de openbare ruimte, willen ze het publiek uitnodigen om bewust te worden van het afvalprobleem en mee te helpen aan het voorkomen van verdere vervuiling. Om samen de 'afvallisering' van de wereld tegen te gaan.

 

World=U Utrechtse Waarden : Wordt bewust, kies lokaal
De jongeren van Utrechtse Waarden willen het omgevingsbewustzijn van de bewoners van Utrechtse Waarden vergroten, zodat zij vaker kiezen voor lokale streekproducten. Onder het thema: ‘wordt bewust, kies lokaal’ willen de jongeren de lokale vraag koppelen aan het lokale aanbod van producten. Op deze manier wordt niet alleen de consument betrokken bij de omgeving, maar wordt er ook een platform gecreëerd voor lokale ondernemers. 


World=U Walcheren - Noord-Beveland : Ons Zeeuwen bin Zuunig
De werktitel van het concept is ‘Ons Zeeuwen bin Zuunig’. In mei 2013 willen de jongeren een lokale markt organiseren waarbij er een combinatie van activiteiten plaats zal vinden. Deze activiteiten zijn gericht op koesteren, waarderen en goed omgaan met jezelf en je omgeving.

 

World=U Westland : Kennis uitwissing voor internationale voedselproductie
Bedrijven uit het Westland hebben een schat aan kennis en ervaring rondom voedselproductie. Deze kennis willen de jongeren graag delen en vermenigvuldigen door een uitwisseling met Kenia. De jongeren leggen contact met lokale producenten uit Kenia om de behoefte aan tuinbouwkennis te inventariseren en ze verleiden Westlandse bedrijven om hun kennis ter beschikking te stellen.

 

World=U Venray : Happiness is only real when it’s shared
Het team World=U Venray koppelt ouderen en jongeren aan elkaar om wederzijds respect op te bouwen en de kloof te dichten tussen jong en oud. Door jongeren kleine hulpvragen uit te laten voeren, zoals samen koken en een oudere leren computeren, kan jong en oud van elkaar leren.

 

World=U De Zuidelijke Baronie : UR Voice
Samenvattend is de missie van URVoice door middel van een 'klankbordorgaan' de lokale samenleving dichter bij elkaar te brengen, zodat de communicatiekloof verkleind wordt en knelpunten worden opgelost.

 

Over de intiatiefnemers

Rabobank

De Rabobank Groep is een in Nederland gewortelde internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag. Rabobank Groep bestaat uit zelfstandige lokale Rabobanken en de centrale organisatie Rabobank Nederland met een aantal gespecialiseerde dochterondernemingen. Als coöperatie zijn we er voor en door klanten en willen we bijdragen aan een duurzame economische ontwikkeling. De Rabobank richtte ruim honderd jaar geleden een bank op zonder aandeelhouders. Dat is het idee van de coöperatie. Door samen te werken kan iedereen zich ontplooien zoals hij of zij dat wil. Samen sta je sterker en kom je verder dan alleen.


Rabobank Foundation

De Rabobank Foundation wil kansarme en achtergestelde groepen mensen een perspectief geven op een zelfstandig bestaan. In Nederland en in ontwikkelingslanden. In ontwikkelingslanden steunen wij vooral kleine coöperaties op het platteland. Met donaties, leningen, handelsfinancieringen en de inzet van technische assistentie. In Nederland steunen wij diverse maatschappelijke projecten om de sociale en economische participatie van mensen te vergroten. 

 

Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds streeft naar een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur. Het WNF voert daarbij een tweesporenbeleid. Enerzijds het beschermen van de belangrijkste leefgebieden van planten en dieren. Anderzijds pakken we de bedreigingen aan en werken samen met burgers, overheden en bedrijven aan oplossingen voor een verantwoord en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. WNF vindt het belangrijk ook jongeren hier al vroeg bij te betrekken.

 

Nederland in Dialoog

Stichting Nederland in Dialoog is een netwerk van landelijke en lokale coordinatoren, partners, ambassadeurs, experts, trainers, gespreksleiders en vrijwilligers.  Het doel van Nederland in Dialoog is om door inzet vandialoog mensen met elkaar in een inspirerend gesprek te brengen. Door aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en het benoemen van persoonlijke actie.

 

Voor meer informatie: www.worldisu.nl

 

Rabobank Foundation: Margit van den Berg. Tel. 06-22804064.

Wereld Natuur Fonds: Jacomijn Timmermans. Tel. 030-6937864.

Nederland in Dialoog: Femke Zwaal. Tel. 06-54923460.