follow us at Twitter
follow us at Facebook
RSS
A A A
 

Over Nederland in Dialoog

Dag en Week van de Dialoog

Nederland in Dialoog heeft als doel de sociale samenhang in de samenleving te versterken door inzet van de Dialoog. Onder de vlag van Nederland in Dialoog wordt in een groeiend aantal steden en gemeenten (100 in 2016) door het hele land jaarlijks de Dag van de Dialoog  georganiseerd. Deze dialoogdagen vormen samen de Week van de Dialoog. Tijdens de Week van de Dialoog wisselen rond 30.000 Nederlanders aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit en zetten stappen om hun dromen handen en voeten te geven. Daardoor ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen, nieuwe inzichten en impulsen voor persoonlijke acties. Daarbij wordt gewerkt op basis van 6 pijlers voor de Dag van de Dialoog en volgens een vaste methodiek. De uiteenlopende achtergronden van deelnemers dragen bij aan het vergroten van kennisover elkaar en vormen de basis voor prettig samen leven, wonen en werken.

 

De stichting Nederland in Dialoog

De Stichting Nederland in Dialoog wordt sinds maart 2013 gevormd door Karin Oppelland Kio Fotografie, (directeur), Sigrun Scheve (secretaris), Jolanda Spruijt (penningmeester), Hanneke Beekers (communicatie) en Sita Hietkamp (webmaster).  Het kernteam van de stichting, dat initiatieven ontplooit om de methodiek te verspreiden en te verdiepen, bestaat uit Hanneke Beekers, Julia van de Griendt, Wendy Meyer, Roos Nabben, Karin Oppelland, Olga Plokhooij en Jorus Rompa.
De coördinatie van de dialoogdagen in het land is in handen van lokale coördinatoren.

 

Partners 

De landelijke partners van Nederland in Dialoog zijn Seats2Meet Utrecht, Brahma Kumaris Spirituele Academie, Art.1. Met de Rabobank wordt al sinds 2005 samengewerkt. Vanaf 2012 is een partnerschap tussen NID, Rabobank en WNF WORLD=U. Naast de landelijke partners is er een groot netwerk van bedrijven en organisaties betrokken bij de 100 afzonderlijke steden en gemeenten in het land.

 

Innovatie 

Sinds 2011 zet Nederland in Dialoog in op innovatie en partnerschappen met andere maatschappelijk initiatieven waar het voeren van dialoog van meerwaarde is voor het bereiken van de maatschappelijke doelstelling. En op het ontwikkelen van trajecten binnen organisaties of in publiek-private coalities rond maatschappelijke thema's waar dialoogmethodiek wordt overgedragen of toegepast. De jongerendialoog WORLD=U in partnerschap van Rabobank en WNF die in 2012 werd opgestart is hiervan een voorbeeld. Zo ook de bijdrage van Nederland in Dialoog aan de MBO conferentie in 2009, 2010 en 2011 en de inzet van dialoog in het in UvA/VU honoursprogramma The Learning Lab. 

  

Historie

De eerste Dag van de Dialoog ontstond in 2001 in Rotterdam. Sinds 2006 wordt het concept door Nederland verspreid, op initiatief van Nieuwe Maan en Art.1, die in de beginjaren ook de landelijke coördinatie op zich namen. In 2011 werd Nederland in Dialoog een Stichting en Olga Plokhooij was eerste directeur. Begin 2013 heeft zij deze taak overgedragen aan Karin Oppelland. Onze ambassadeurs zijn:

Herman Wijffels, Alexander Rinnooy Kan, Anton Philips en Ahmed Aboutaleb