follow us at Twitter
follow us at Facebook
RSS
A A A
 

De Dialoog

Identiteit: thema Dag van de Dialoog Amsterdam 2006 (foto: Daphne Horn)
Identiteit: thema Dag van de Dialoog Amsterdam 2006 (foto: Daphne Horn)

De methodiek die Nederland in Dialoog hanteert, is gebaseerd op de methode Appreciative Inquiry.

De dialoogmethodiek werd in Rotterdam voor de eerste Dag van de Dialoog ontwikkeld door Brahma Kumaris Spirituele Academie.


De vier stappen die in het dialooggesprek worden doorlopen zijn
   1. Kennismaken,
   2. Ervaringen delen,
   3. Dromen,
   4. Doen.
Deze vier stappen worden in vier vragen vertaald als leidraad voor het gesprek.

 

Gespreksregel voor de dialoog

 •     Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen.
 •     Zet daar niet gelijk een verhaal tegenover.
 •     Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid.
 •     Spreek vanuit jezelf ('ik vind' i.p.v. 'men zegt').
 •     Vraag toelichting als er algemeenheden op tafel komen.
 •     Stel oordelen uit en onderzoek ze.
 •     Sta stiltes toe als mensen even willen nadenken.

 

Dag van de Dialoog

Het belangrijkste moment waarop een ervaring met de dialoogmethodiek wordt aangeboden is tijdens de Dag van de Dialoog. De eerste Dag van de Dialoog vond in 2002 in Rotterdam plaats.

Nederland in Dialoog heeft de Dag van de Dialoog sinds 2005 door Nederland verspreid. Inmiddels zijn er 100 plaatsen in Nederland waar een Dag van de Dialoog wordt georganiseerd.

 

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Op de Dag van de Dialoog gebeurt dit op vele plaatsen in een stad/dorp/wijk en dat maakt het een dag waarop vele nieuwe verbindingen gelegd worden tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding versterken.

 

De 6 pijlers van de Dag van de Dialoog:

1. Het is een maatschappelijk initiatief voor de stad van burgers en organisaties
2. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de stad.
3. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen een vaste dialoogmethodiek met 4 vragen.
4. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd.
5. De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal.
6. Een centrale organisator coördineert en zorgt voor communicatie en publiciteit.

 

Thema:

Elke Dag van de Dialoog heeft een jaarlijks wisselend centraal thema. Het thema wordt positief en uitnodigend geformuleerd zodat mensen gemotiveerd raken om deel te nemen. Thema's die een relatie hebben met waarden, normen, tradities, motivaties, cultuur lenen zich het best. Maar ook actuele thema's die veel mensen bezighouden, zoals werk of opgroeien zijn breed genoeg om belangstelling te wekken.

 

Voorbeelden van thema's:

 • Ontmoet een ander en laat jezelf zien
 • Respect voor elkaars waarden
 • Erbij horen
 • Opgroeien in de stad
 • Identiteit
 • Samenleven in de stad
 • Zorgen voor de stad
 • Smaken verschillen!
 • Vriendschap