follow us at Twitter
follow us at Facebook
RSS
A A A
 

Nieuws

De landelijke stichting wordt beŽindigd

19 juni 2019

 

Na ruim beraad is besloten de stichting Nederland in Dialoog te beëindigen. De stichtingsvorm is in 2011 gekozen  om de destijds aanzienlijke geldstromen ten behoeve van de activiteiten van de stichting te verantwoorden. Na 2013 eindigde om verschillende redenen de financiering door de partners. Vanaf dat moment is de professionalisering rondom dialoog gestopt en de bemensing van organisatie op vrijwillige basis voortgezet. 

Het in december aangetreden interim bestuur heeft ervaren dat de huidige stichtingsvorm onnodig hiërarchisch en te zwaar opgetuigd is voor een dialoognetwerk dat op vrijwillige basis functioneert en uit 20 actieve lokale dialooginitiatieven bestaat. De stichting heeft daarbij een professionele uitstraling, die het niet meer waarmaakt. Dit leidde ertoe dat het huidige interim-bestuur besloten heeft de stichting als organisatievorm per oktober 2019 te beëindigen en vrije ruimte te creëren om opnieuw te onderzoeken of er een landelijke vorm wenselijk is en hoe deze nieuwetijds en dialogische vorm zou kunnen krijgen.