follow us at Twitter
follow us at Facebook
RSS
A A A
 

Dialoogaanpak

Identiteit: thema Dag van de Dialoog Amsterdam 2006 (foto: Daphne Horn)
Identiteit: thema Dag van de Dialoog Amsterdam 2006 (foto: Daphne Horn)

De dialoog benadering die Nederland in Dialoog hanteert, is o.a. gebaseerd op de methode Appreciative Inquiry.

De aanpak werd in Rotterdam voor de eerste Dag van de Dialoog ontwikkeld door Brahma Kumaris Spirituele Academie en bestaat uit een aantal heldere uitgangspunten en vier stappen in het gesprek. Meer informatie over het ontstaan van de aanpak vind je bij het materiaal. 


De vier stappen die in het dialooggesprek worden doorlopen zijn:
   1. Kennismaken,
   2. Ervaringen delen,
   3. Dromen,
   4. Doen.
Deze vier stappen worden in vier vragen vertaald als leidraad voor het gesprek.

 

Gespreksregel voor de dialoog zijn:

 •     Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen.
 •     Zet daar niet gelijk een verhaal tegenover.
 •     Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid.
 •     Spreek vanuit jezelf ('ik vind' i.p.v. 'men zegt').
 •     Vraag toelichting als er algemeenheden op tafel komen.
 •     Stel oordelen uit en onderzoek ze.
 •     Sta stiltes toe als mensen even willen nadenken.

 

Dag van de Dialoog:

Het belangrijkste moment waarop een ervaring met de dialoogaanpak wordt aangeboden is tijdens de Dag van de Dialoog. De eerste Dag van de Dialoog vond in 2002 in Rotterdam plaats. Nederland in Dialoog heeft de Dag van de Dialoog vanaf 2005 door Nederland verspreid. Op het hoogtepunt van de bewegingen waren er 100 steden en dorpen in Nederland met hun eigen Dag van de Dialoog. 

 

Thema:

Elke Dag van de Dialoog heeft een jaarlijks wisselend centraal thema. Het thema wordt positief en uitnodigend geformuleerd zodat mensen gemotiveerd raken om deel te nemen. Thema's die een relatie hebben met waarden, normen, tradities, motivaties, cultuur lenen zich het best. Maar ook actuele thema's die veel mensen bezighouden, zoals werk of opgroeien zijn breed genoeg om belangstelling te wekken.

In de map materiaal vind je een overzicht van 20 met succes toegepaste thema's.

 

Voorbeelden van thema's:

 • Ontmoet een ander en laat jezelf zien
 • Respect voor elkaars waarden
 • Erbij horen
 • Opgroeien in de stad
 • Identiteit
 • Samenleven in de stad
 • Zorgen voor de stad
 • Smaken verschillen!
 • Vriendschap