follow us at Twitter
follow us at Facebook
RSS
A A A
 

Historie

Dag en Week van de Dialoog

Nederland in Dialoog heeft sinds 2005 als doel om de sociale samenhang in de samenleving te versterken door inzet van de Dialoog. Onder de vlag van Nederland in Dialoog wordt door het hele land jaarlijks de Dag van de Dialoog  georganiseerd. Deze dialoogdagen vormen samen de Week van de Dialoog in de eerste week van november. Tijdens de Week van de Dialoog wisselen deelnemers aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit en zetten stappen om hun dromen handen en voeten te geven. Daardoor ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen, nieuwe inzichten en impulsen voor persoonlijke acties. Daarbij wordt gewerkt op basis van 6 pijlers voor de Dag van de Dialoog en volgens een vaste aanpak. De uiteenlopende achtergronden van deelnemers dragen bij aan het vergroten van kennisover elkaar en vormen de basis voor prettig samen leven, wonen en werken.

 

De stichting Nederland in Dialoog

Het interimbestuur van Stichting Nederland in Dialoog wordt sinds december 2018 gevormd door Julia van de Griendt, Wendy Meyer, Roos Nabben, Sigrun Scheve en Olga Plokhooij.
De coördinatie van de dialoogdagen in het land is in handen van lokale coördinatoren.

 

Historie

De eerste Dag van de Dialoog ontstond in 2001 in Rotterdam. Sinds 2006 wordt het concept door Nederland verspreid, op initiatief van Nieuwe Maan (Olga Plokhooij, Femke Zwaal, Danielle Driessen) en Art.1 (Marcel Kreuger, Sigrun Scheve), die in de beginjaren ook de landelijke coördinatie op zich namen. In 2011 werd Nederland in Dialoog een Stichting en was Olga Plokhooij de eerste directeur. Begin 2013 heeft zij deze taak overgedragen aan Karin Oppelland. December 2018 droeg Karin het stokje over aan een interimbestuur dat bestaat uit Julia van de Griendt, Wendy Meyer, Roos Nabben, Sigrun Scheve en Olga Plokhooij.

Landelijke partners van Nederland in Dialoog waren door de jaren heen: Oranje Fonds, Brahma Kumaris Spirituele Academie, Art.1, Rabobank, Ymere, COC NL, het Rode Kruis, Seats2Meet Utrecht.

In 2012 ontstond uit een partnerschap tussen NID, Rabobank en WNF de jongerenbeweging WORLD=U.

Naast de landelijke partners is er een groot netwerk van bedrijven en organisaties betrokken bij de 100 afzonderlijke steden en gemeenten in het land.

 

Ambassadeurs

Door de jaren heen waren de volgende landelijke ambassadeurs betrokken: Job Cohen, Ivo Opstelten, Herman Wijffels, Alexander Rinnooy Kan, Anton Philips en Ahmed Aboutaleb. 

 

Herman Wijffels zei hierover in een interview over NL in Dialoog: 

"Dialoog beschouw ik als de methode van de toekomst. Het is een methode die verbinding legt en waarvan luisteren naar de ander misschien wel het meest essentiële element is. Veel meer dan via discussie en debat, waar veelal het eigen gelijk voorop staat, kan met dialoog gewerkt worden aan gedeelde opvattingen en draagvlak voor de grote maatschappelijke veranderingen die nu aan de orde zijn.”